การตั้งค่า SSL Certificate ทำ Login by HTTPS สำหรับ Mikrotik Hotspot Login

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การตั้งค่า SSL Certificate ทำการ Login by HTTPS สำหรับ Mikrotik Hotspot Login

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ดาวโหลดน์ไฟล์ SSL Certificate (ลูกค้า EasyZone กรุณาติดต่อขอไฟล์ ผ่าน LINE ID : @easyzone)

2. ทำการอัปโหลดไฟล์ไปยังอุปกรณ์ mikrotk ผ่าน winbox

Upssl.png

3. ทำการ import Certificate โดยไปที่เมนู /system > certificates กด import

เลือก file star.cloud-hotspot.com.crt กด Import

Crt.png

เลือก file star.cloud-hotspot.com.ca-bundle

Bd.png

เลือก file cl.key

K.png

4. ทำการตั้งค่า service ssl 443 โดยไปที่เมนู ip > service เลือก Certificate ตามภาพ หลังจากนั้นกด OK

443ssl.png

5. ทำการตั้งค่า login by https โดยเข้าไปที่เมนู /ip > hotspot > server profile > เลือก profile และ ทำเครื่องหมายถูกที่ login by https และเลือก Certificate ตามภาพ หลังจากนั้นกด OK

Pssl.png

6.ตั้งค่า dns name เป็น ssl.cloud-hotspot.com โดยไปที่เมนู /ip > hotspot > server profile > general > dns name ตามภาพ

Ssl.png

7. Login เข้าระบบ cloud ของ easyzone และทำการสร้าง billing plan และกำหนด auth type เป็น PAP ในเมนู billing > advance setting หลังจากนั้นกด Save เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตั้งค่า

Pap.png