การเข้าใช้งานระบบ

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การเข้าใช้ระบบ มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการเชื่อม WiFi โดยเชื่อมต่อกับ SSID : EasyZone-Timer

69803114830951.jpg

2. เมื่อระบบเชื่อมและได้ ip address แล้วเข้าหน้าเว็บ http://192.168.21.1/adm/

Est1.png

4. กรอก username : admin password: password

5. เข้าจัดการระบบ

Est2.png