การกำหนดชั่วโมงใช้งานต่อวัน

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การกำหนดชั่วโมงใช้งานต่อวัน หรือ ต่อเดือน เพื่อใช้ในการควบคุมการใช้งานของลูกค้า หรือ เด็ก ให้ใช้งานได้ในเวลาที่เรากำหนด เช่น ต้องการให้เด็กใช้งานได้วันละ 3 ชั่วโมง


วิธีการมีดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการจัดการ

3. กดเข้าเมนู Billing

Bill.png

4. เลือกสร้าง Billing plan ในที่นี้จะตั้งค่า billing plan 365 วัน กำหนด จำกัดชั่วโมงใช้งาน 3 ชั่วโมง ต่อวัน โดยกำหนดค่าดังนี้


ประเภท Plan : เลือก prepaid หรือ postpaid

ชื่อ Plan: ตั้งชื่อ plan ของท่าน

Download : กำหนด speed download

Upload : กำหนด speed upload

ระยะเวลาใช้งาน : กำหนดระยะเวลาการใช้งาน ตั้งค่าเป็น 365 วัน

ราคา : ไม่ต้องกำหนด

Std.png

5. กดปุ่ม Advance setting

จำกัดชั่วโมงใช้งาน : 3 ชั่วโมง ต่อวัน

Hpd.png


5. กด Save