การกำหนดช่วงเวลาใช้งาน

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การกำหนดช่วงเวลาใช้งาน ใช้สำหรับควบคุมการใช้งานของ user ไม่ให้ใช้งานนอกเวลา

ตัวอย่าง ต้องการกำหนดให้นักเรียน เล่น internet ได้เฉพาะในช่วง เวลา จ-ศ 12.00-13.00

วิธีการมีดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการจัดการ

3. กดเข้าเมนู Billing

Bill.png

4. เลือกสร้าง Billing plan ในที่นี้จะตั้งค่า billing plan 365 วัน ใช้ได้เฉพาะ จันทร์ - ศุกร์ ช่วง 12.00-13.00 น. โดยกำหนดค่าดังนี้


ประเภท Plan : เลือก prepaid หรือ postpaid

ชื่อ Plan: ตั้งชื่อ plan ของท่าน

Download : กำหนด speed download

Upload : กำหนด speed upload

ระยะเวลาใช้งาน : กำหนดระยะเวลาการใช้งาน ตั้งค่าเป็น 365 วัน

ราคา : ไม่ต้องกำหนด

Std.png

5. กดปุ่ม Advance setting

กำหนดช่วงเวลาใช้งาน : ตั้งเป็น Wk1200-1300

W.png

5. กด Save