การกำหนด Session Timeout

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การกำหนด Session Timeout เพื่อใช้ในการกำหนดเวลา Online ของ user ตามที่เราต้องการ

เพื่อควบคุมการใช้งานของ user ที่เปิดระบบ download ไว้ เพื่อโหลดไฟล์ ขนาดใหญ่และรบกวนการใช้งานแบนวิดโดยรวมของระบบ

วิธีการมีดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการจัดการ

3. กดเข้าเมนู Billing

Bill.png

4. เลือกสร้าง Billing plan ในที่นี้จะตั้งค่า billing plan 365 วัน กำหนด Session Timeout 3 ชั่วโมง โดยกำหนดค่าดังนี้


ประเภท Plan : เลือก prepaid หรือ postpaid

ชื่อ Plan: ตั้งชื่อ plan ของท่าน

Download : กำหนด speed download

Upload : กำหนด speed upload

ระยะเวลาใช้งาน : กำหนดระยะเวลาการใช้งาน ตั้งค่าเป็น 365 วัน

ราคา : ไม่ต้องกำหนด

Std.png

5. กดปุ่ม Advance setting

Online Time (Session Timeout) : 3 ชั่วโมง

Ss1.png


5. กด Save