การขอ password ใหม่

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ท่านสามารถทำการขอ password ใหม่โดยมีวิธีการดังนี้

1. เข้าไปที่ https://bill.cloud-hotspot.com

Screenshot from 2017-08-11 14-52-53.png

2. กดที่เมนู Forgot password

Pwd.png

3. กรอก email และ code หลังจากนั้นกดปุ่ม Reset password
ระบบจะส่งค่า Reset password ไปให้ท่านที่ Email
เมื่อได้รับ password แล้วให้ท่านทำการกด Link และตั้ง password ใหม่ของท่าน

4. หากไม่ได้รับอีเมล์ หรือไม่สามารถตั้ง password ใหม่ได้ให้ท่านติดต่อแจ้งปัญหาที่ Line ID : easyzone