การจัดการงานขาย ในระบบ EasyZone Cloud POS

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการ login เข้าระบบที่ 1. ทำการ login เข้าระบบที่ https://www.thai-school.net/pos/main/login/

Screenshot from 2020-03-07 12-10-47.png

2. กดที่ชื่อร้าน เพื่อเข้าจัดการ ร้าน ท่านจะพบเมนูย่อยดังภาพ

Screenshot from 2020-03-07 12-12-13.png

ท่านสามารถเข้าจัดการตามภาพ

3. กดที่เมนู งานขาย ทำการกรอกข้อมูล รหัสสมาชิก และกด Search

Screenshot from 2020-03-07 12-28-20.png


4. ระบบจะนำท่าน มายังหน้า ยิงบาร์โค้ด สินค้า ท่านสามารถยิงบาร์โค้ด สินค้าตามภาพ ระบบจะสรุป ราคารวม และยอดขาย แสดงที่หน้าจอ

Screenshot from 2020-03-07 12-29-25.png

5. เมื่อทำการยิงบาร์โค้ด สินค้า ระบบจะแสดงรายการตามภาพ

Screenshot from 2020-03-07 12-32-18.png

ุระบบจะแสดง เมนูย่อยตามภาพ

Delete คือ เมนูลบสินค้าออกจากการขาย

พักการขาย คือ เมนูสำหรับพักการขาย ท่านสามารถทำการขายรายการนี้ต่อ โดยการกลับไปที่เมนูรวมร้าน และกดเมนู พักการขาย เพื่อเข้าจัดการงานพักการขาย

ชำระเงิน คือ เมนูสำหรับชำระเงิน โดยท่านต้องกรอกข้อมูล จำนวนเงินที่รับมา และกด ชำระเงิน

ยกเลิก คือ เมนูสำหรับยกเลิก การขาย ระบบจะลบการขายปัจจุบันของท่าน ที่ยิงบาร์โค้ด มาทั้งหมด

ุ6. เมื่อทำการกดชำระเงิน ระบบจะแสดงหน้า ปริ๊น และปุ่ม สั่งพิมพ์ พร้อมด้วยปุ่ม กดกลับ ระบบขาย

ท่านสามารถ สั่งพิมพ์โดยกด สั่งพิมพ์ และกลับระบบการขาย โดยกดที่เมนู ระบบขาย

Screenshot from 2020-03-07 12-38-52.png