การจัดการระบบ

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ขั้นตอนแรกเมื่อท่านได้ Login เข้าสู่ระบบแล้วให้ท่านทำการตั้งค่าหน้าจัดการระบบ เพื่อกรอกข้อมูลหน่วยงานและที่ตั้งหน่วยงานของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลเก็บไว้ในระบบ โดยกรอกข้อมูลตามภาพและกดปุ่ม Save

Mn.png

ในส่วนเมนูอื่น ๆ ที่อยู่ในหน้าจัดการระบบจะมีคู่มือในการจัดการหน้าถัดไป