การจัดการระบบพนักงาน ในระบบ EasyZone Cloud POS

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการ login เข้าระบบที่ 1. ทำการ login เข้าระบบที่ https://www.thai-school.net/pos/main/login/


Screenshot from 2020-03-07 11-49-04.png

2. กดที่เมนู พนักงาน เลือกเพิ่ม พนักงาน

Screenshot from 2020-03-07 12-07-04.png

3. ทำการกรอกข้อมูลพนักงาน หลังจากนั้นกด Add


Screenshot from 2020-03-07 12-07-50.png