การจัดการสินค้า ในระบบ EasyZone Cloud POS

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการ login เข้าระบบที่ 1. ทำการ login เข้าระบบที่ https://www.thai-school.net/pos/main/login/

Screenshot from 2020-03-07 12-10-47.png

2. กดที่ชื่อร้าน เพื่อเข้าจัดการ ร้าน ท่านจะพบเมนูย่อยดังภาพ

Screenshot from 2020-03-07 12-12-13.png

ท่านสามารถเข้าจัดการตามภาพ

3. กดที่เมนูสินค้า

Screenshot from 2020-03-07 12-15-04.png

4. กดที่ เพิ่มสินค้า

Screenshot from 2020-03-07 12-15-14.png

5. ทำการเพิ่ม รายละเอียดสินค้าตามภาพ หลังจากนั้นกด Add