การจัดการ EasyZone Cloud Access Point

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

1. สร้างโปรไฟล์

ขั้นตอนแรกในการจัดการ EasyZone Cloud AP คือการสร้าง Profile ท่านต้องเข้าไปที่เมนู Device

เลือกสร้าง Profile โดยกรอกข้อมูลตามภาพ

Pr.png

2. สร้าง Multi SSID

ทำการสร้าง Multi SSID โดยตั้งค่าดังนี้

Profile Name : คือ Profile ที่ท่านได้สร้างเมื่อสักครู่

Band : คือ เลือก Band ที่ท่านต้องการใช้ มีให้เลือก 2 แบบ คือ 2.4GHZ กับ 5GHZ

Multi SSID : ตั้ง SSID ของท่าน

VLAN : กรอก VLAN ID ของท่าน หากต้องการตั้ง VLAN หาก ต้องการตั้งให้ทำการคงค่าเดิมคือ 0

Notes : กรอกข้อมูลเพื่อช่วยจำ

หลังจากนั้นกด เพิ่มข้อมูล

Ssid.png

3. เพิ่มอปุกรณ์

เมื่อได้ profile และ mutissid แล้ว ต่อไปเป็นการเพิ่มอุปกรณ์เข้าระบบ เพื่อให้อุปกรณ์ทำงาน

Device Name : ชื่ออุปกรณ์ ของท่าน

Local IP : ip address ของอุปกรณ์ ของท่าน (ตั้งเป็นค่าว่างได้)

Remote Port : ค่า port (ตั้งเป็นค่าว่างได้)

AP Main WDS : ค่า wds กรณีทำ wds outdoor (ตั้งเป็นค่าว่างได้)

Latitude, Longitude : จุดพิกัด GPS เพื่อระบุตำแหน่งในแผนที่ (ตั้งเป็นค่าว่างได้)

WDS to : จุดเชื่อม WDS (ตั้งเป็นค่าว่างได้)

Cloud Profile (For EasyZone Cloud AP only) : เลือก profile ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้

MAC Address : กรอก Mac address ของอุปกรณ์

หลังจากนั้น กด เพิ่มข้อมูล

Dv.png

4. ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์

เมื่อท่านได้เพิ่มอุปกรณ์ เข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงสถานะอุปกรณ์ โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอด 24 ชม ตามภาพ

Stdv.png


5. ตรวจสอบ Location and User signal ในระบบ User Online

ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการตรวจสอบข้อมูล User Online และรายละเอียดของ user ที่อุปกรณ์ EasyZone Cloud AP ได้ส่งค่ามาให้ โดยมีรายละเอียดได้แก่

- สัญญาณ ที่ user ได้รับ

- ความเร็ว Download/Upload ที่ user ได้รับ

- ตำแหน่ง ที่ user ใช้งาน

รายละเอียดตามภาพประกอบ

Odv.png


6. ตรวจสอบสถิติการใช้งานอุปกรณ์แบบรายตัว

ท่านสามารถทำการตรวจสอบสถิติการใช้งานอุปกรณ์ แบบรายตัวเพื่อดูรายงานการใช้งานแบบละเอียดแบบรายวันและรายเดือน

โดยกดเข้าไปที่เมนู Device Graph รายละเอียดรายงานตามภาพด้านล่าง

Dvstt.png