การจัดการ Stock สินค้า ในระบบ EasyZone Cloud POS

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการ login เข้าระบบที่ 1. ทำการ login เข้าระบบที่ https://www.thai-school.net/pos/main/login/

Screenshot from 2020-03-07 12-10-47.png

2. กดที่ชื่อร้าน เพื่อเข้าจัดการ ร้าน ท่านจะพบเมนูย่อยดังภาพ

Screenshot from 2020-03-07 12-12-13.png

ท่านสามารถเข้าจัดการตามภาพ

3. กดที่เมนูสินค้า

Screenshot from 2020-03-07 12-23-10.png

4. เลือกสินค้าที่ต้องการ อัปเดท Stock และกด เมนู Edit

Screenshot from 2020-03-07 12-23-23.png

5. ทำการกรอกจำนวน Stock สินค้าของท่าน