การดูรายงานกราฟการใช้อุปกรณ์ Access Point

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การดูรายงานกราฟการใช้อุปกรณ์ Access Point

หมายเหตุ : ระบบใช้ได้กับอุปกรณ์ Access Point ที่รองรับการรายงานระบบ Client ผ่าน Cloud ของ EasyZone เท่านั้น

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ท่านต้องการจัดการ

3. กดที่เมนู อุปกรณ์

Dvr1.png

4. กดที่เมนู Device Graph ระบบจะแสดงกราฟ การเข้าใช้งานอุปกรณ์ Access Point ของ client แบบรายวันและรายเดือน

Dvr2.png

5. ท่านสามารถทำ export ข้อมูลการใช้งานแบบรายวันรายเดือน โดยการกดที่ปุ่ม Excel

Dvr3.png