การตรวจสอบข้อมูล user online

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กดเมนู Hotspot > Online

Onn.png

3. ท่านสามารถ ทำการ disconnect user โดยการกดปุ่ม free kick ตาม user ที่ท่านต้องการ