การตรวจสอบสถานะ CPU, สถิติ User Online และ Bandwidth

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กดเมนู Hotspot > CPU

Screenshot from 2017-12-04 12-08-54.png

สามารถดูค่า User Online และ Bandwidth ได้ดังภาพ

Screenshot from 2017-12-04 12-10-42.png
Screenshot from 2017-12-04 12-10-47.png