การตรวจสอบ Card status

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะบัตร ว่ามีบัตรประเภทไหน มียอดคงเหลือเท่าไร สร้างความสะดวกในการจัดการบัตรอินเตอร์เน็ต

Crr.png