การตั้งค่าระบบแจ้งสถานะ device และส่งการแจ้งเตือนผ่าน ระบบ Line Notify

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กดเมนู Hotspot > Device

Dvv.png

3. รายละเอียดดังนี้

สามารถทำการ scan อุปกรณ์ ในระบบเพื่อแอด device อัตโนมัติ โดยตั้งค่าระบบ scan ตามภาพ

Scandv.png

หรือสามารถเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ ด้วยตอนเองดังภาพด้านล่าง

Screenshot from 2017-12-04 12-04-31.png


4. ท่านสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านระบบ LINE APP โดยกรอกข้อมูลตามภาพ (คู่มือการขอ Line token)

Screenshot from 2017-12-04 12-05-53.png