การตั้งค่าระบบ Roaming

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การตั้งค่าระบบ Roaming เพื่อให้ user สามารถทำการ Login ข้าม Hotspot ได้ เหมาะสำหรับ โรงแรมที่มีหลายสาขา และสามารถบริการลูกค้าได้ทุกสาขา โดยใช้ user เดียว

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กด เข้าจัดการ Hotspot

Sj.png

3. กดเข้าเมนูแก้ไข Hotspot

Esj.png

4. เลื่อนมาที่เมนู Roaming Service ทำเครื่องหมายถูกที่ Local Roaming Service

Rs.png

5. หลังจากนั้นกด Save