การตั้งค่าเมนูต่าง ๆ

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การตั้งค่าเมนูต่าง ๆ เพื่อแสดงในหน้า login ให้ user ใช้งาน

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กด เข้าจัดการ Hotspot

Sj.png

3. กดเข้าเมนูแก้ไข Hotspot

Esj.png

4. เลื่อนมาที่เมนู ระบบแสดงเมนู

แสดงเมนู ลงทะเบียน : ให้ระบบแสดงเมนู ลงทะเบียน

แสดงเมนู เติมเงิน : ให้ระบบแสดงเมนู เติมเงิน

แสดงเมนู เปลียน password : ให้ระบบแสดงเมนู เปลียน password

แสดงเมนู แจ้งปัญหาการใช้งาน : ให้ระบบแสดงเมนู แจ้งปัญหาการใช้งาน

Hide login box : ให้ระบบซ่อน ช่องกรอก username และ password (ใช้สำหรับท่านที่ต้องการให้ user login ผ่าน social login อย่างเดียว)

Enable clear user : เปิดระบบให้ user สามารถเคลียร์ เครื่องเก่า ออกจากระบบ Online เพื่อให้สามารถ Login เครื่องใหม่ได้

Shm.png

5. ทำการตั้งค่าเมนู ที่ท่านต้องการ