การตั้งค่า Active Directory/LDAP Authen

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กดเมนู Hotspot > Hotspot

Screenshot from 2017-12-04 10-57-06.png

3. ท่านสามารถแก้ไขค่าโดยการกดที่เมนู Edit และกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

Active Directory/LDAP Authen มีการตั้งค่าดังต่อไปนี้

Active Directory/LDAP Authen คือการ authen ผ่านระบบ AD

Domain : คือ ชื่อโดเมนของ AD

Server : คือ ip address ของ AD

Port : port ของ AD

Download : คือ การกำหนดค่า speed download ของ user จาก AD

Upload : คือ การกำหนดค่า speed upload ของ user จาก AD

Login Limit : คือการกำหนดจำนวน device ที่ใช้ในการ login ต่อ 1 user ของระบบ AD


Screenshot from 2017-12-04 11-29-15.png

4. กด Save หลังจากนั้นกด Apply ให้ระบบ reboot เครื่อง 1 ครั้ง เป็นอันเสร็จขั้นตอน