การตั้งค่า Block bittorrent

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กดเมนู Hotspot > Security

Se.png

3. หากต้องการ block bittorrent สามารถเครื่องหมายถูกหน้า Enable block bittorrent หลังจากนั้นกด Save เป็นเสร็จขั้นตอน