การตั้งค่า EAP Authentication

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การตั้งค่า EAP Authentication ผ่านระบบ EasyZone Radius Billing

เพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้าระดับองกรค์ ที่ไม่ต้องการใช้งานระบบ Web authen ท่านสามรถตั้งค่าการ EAP Authentication ตามคู่มือด้านล่าง

1.ตั้งค่าอปุกรณ์ Access Point ของท่านแบบ WPA2 EAP (ดูค่าได้ในหน้าตั้งค่า ส่วน EAP)

(ในที่นี้ใช้อุปกรณ์ Ubiquiti Pico Station M Firmware v6.0.4 ดาวโหลดน์ได้ที่ https://www.ubnt.com/download/airmax-m/picostationm)

เข้าไปที่เมนู Wireless ตั้งค่าตามภาพ

EasyZone EAP Authentication Setting

2. ทำการตั้งค่า Device Name : ตามค่า Hotspot ของท่าน (ดูค่าได้ในหน้าตั้งค่า ส่วน EAP).

EasyZone EAP Authentication Device name Setting

3. กด change และ กด apply.

4. การเชื่อมต่อโดย Android Phone

4.1 ทำการเลือก SSID เพื่อเชื่อมระบบ
4.2 กรอก username password
4.3 กด connect เพื่อเชื่อมระบบ
4.4 ระบบแสดงสถานะการเชื่อมแบบ EAP

หมายเหตุ : ระบบ EAP Authentication เหมาะสำหรับองค์กรหรือ การให้บริการลูกค้าแบบรายเดือน ไม่เหมาะใช้งานแบบรายวันหรือบริการระยะสั้น การควบคุมแบนวินท์ต้องมีอุปกรณ์จัดการแบบวิดเพิ่มเติม