การตั้งค่า EAP Authentication สำหรับ Edimax CAP1200

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การตั้งค่า EAP Authentication สำหรับ Edimax CAP1200

CAP1200 CAP300 04 front 1000x1000.jpg

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. เชื่อมอุปกรณ์เข้าระบบ network

2. เข้าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่ ip address ที่อุปกรณ์ ได้รับ

3. Login เข้าอุปกรณ์ user : admin password : 1234

Pwd1.png

4. เลือกที่เมนู Wireless Settings > 2.4GHZ 11bgn > Security

Authentication Method  : WPA-EAP

WPA Type  : WPA2-EAP

Encryption Type  : AES

Key Renewal Interval  : 60

Additional Authentication : No Additional Authentication

แล้ว กด Apply

24.png

5. เลือกที่เมนู Wireless Settings > 5GHZ 11ac 11an > Security

Authentication Method  : WPA-EAP

WPA Type  : WPA2-EAP

Encryption Type  : AES

Key Renewal Interval  : 60

Additional Authentication : No Additional Authentication

แล้ว กด Apply

5.png


6. เลือกเมนู Radius Setting

RADIUS Server (2.4GHz)

Primary RADIUS Server

RADIUS Type : External

RADIUS Server : 188.166.176.10

Authentication Port : 1812

Shared Secret  : easynangmud123

Session Timeout : 3600

Accounting  : Enable

Accounting Port : 1813


Secondary RADIUS Server

RADIUS Type : External

RADIUS Server : 188.166.176.10

Authentication Port : 1812

Shared Secret  : easynangmud123

Session Timeout : 3600

Accounting  : Enable

Accounting Port : 1813

Rad24.png

RADIUS Server (5GHz)

Primary RADIUS Server

RADIUS Type : External

RADIUS Server : 188.166.176.10

Authentication Port : 1812

Shared Secret  : easynangmud123

Session Timeout : 3600

Accounting  : Enable

Accounting Port : 1813


Secondary RADIUS Server

RADIUS Type : External

RADIUS Server : 188.166.176.10

Authentication Port : 1812

Shared Secret  : easynangmud123

Session Timeout : 3600

Accounting  : Enable

Accounting Port : 1813

Rad55.png


แล้วกด Apply เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า EAP