การตั้งค่า EAP Authentication สำหรับ Unifi Controller

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการเพิ่มค่า Radius Server โดยไปที่เมนู Setting > Profile > Radius แล้วกด CREATE NEW RADIUS PROFILE ตามภาพ

Screenshot from 2019-11-01 13-48-40.png

2. ทำการกรอกข้อมูลของ Radius Server และเลือกตามภาพ แล้วกด Save

Screenshot from 2019-11-01 13-49-20.png

3.ไปที่เมนู Wireless network > กด CREATE NEW WIRELESS NETWORK กรอกข้อมูล SSID และเลือกค่าตามภาพ หลังจากนั้นกด SAVE

Screenshot from 2019-11-01 13-50-12.png

4. ส่งข้อมูล mac address มายังทีมงาน เพื่อกรอกเข้าระบบ และเริ่มการใช้งาน EasyZone Cloud EAP