การตั้งค่า EasyZone Hotspot Billing

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การตั้งค่า EasyZone Hotspot Billing มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. สร้าง Hotspot ที่เมนู Hotspot

My.png

3. กดเข้าจัดการ Hotspot

4. กดเข้าเมนู ตั้งค่า

Set.png

5. Copy ค่าของ การตั้งค่า EasyZone Hotspot Billing ไปวางในโปรแกรม

Ehb.png

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่า