การตั้งค่า External Radius

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กดเมนู Hotspot > Hotspot

Screenshot from 2017-12-04 10-57-06.png

3. ท่านสามารถแก้ไขค่าโดยการกดที่เมนู Edit และกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

มีการตั้งค่าดังต่อไปนี้

Radius Setup การตั้งค่า Radius

Radius 1 : ip/domain ของ radius server 1 เช่น rad1.cloud-hotspot.com

Radius 2 : ip/domain ของ radius server 2 เช่น rad2.cloud-hotspot.com

Secret : ค่า secret ของ radius server เช่น easynangmud123

NAS ID : ค่า nasid ของ radius server เช่น 0012334C65F4

Screenshot from 2017-12-04 11-32-03.png

4. กด Save หลังจากนั้นกด Apply ให้ระบบ reboot เครื่อง 1 ครั้ง เป็นอันเสร็จขั้นตอน