การตั้งค่า Hotspot

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การตั้งค่า Hotspot มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. สร้าง Hotspot ที่เมนู Hotspot

My.png

3. กดเข้าจัดการ Hotspot

4. กดเข้าเมนู ตั้งค่า

Set.png


5. ศึกษารายละเอียดการตั้งค่า โดยเริ่มจากการ Generate scripte โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

Mikrotik Scripts Setting

Select : เลือก inerface ที่ท่านใช้ในการสร้าง hotspot

VLAN : กำหนด VLAN ID ถ้ามี

IP Address : กำหนด ip address

Netmask : กำหนด netmask

Start IP : กำหนดช่วง ip

Amount : ระบบแสดงจำนวน ip address ที่แจกไปให้ user

Social Login : ทำการเปิดระบบ social login

Mac Authen : เปิดระบบ mac authen

Reboot : เปิดระบบตั้งเวลา reboot อุปกรณ์

Hex Path : อุปกรณ์ ประเภท Hex,hex lite จะมีการเก็บ patch login.html ที่ต่างออกไป หากตั้งค่ารุ่นนี้ ต้อง เลือกฟังชั่นนี้

Mac Cookie Time Out : ตั้งค่าระยะเวลาในการใช้ Mac cookie

หลังจากนั้นกด generate scripts

Mt.png

6. ทำการ copy ข้อ 4 และ คลิ๊กขวาที่ Mikrotik Terminal และเลือก paste เพื่อวาง หลังจากนั้น กด Enter

41.png
Tutorial-mikrotik-6-3.png

7. ทำการ copy ข้อ 5 และ คลิ๊กขวาที่ Mikrotik Terminal และเลือก paste เพื่อวาง หลังจากนั้น กด Enter

(บางครั้ง winbox จะหลุด ให้ตามการเชื่อมใหม่ และทำการ copy ข้อ 6 ต่อ โดยไม่ต้องเริ่มจาก ข้อ 4 ใหม่)

51.png

8. ทำการ copy ข้อ 6 และ คลิ๊กขวาที่ Mikrotik Terminal และเลือก paste เพื่อวาง หลังจากนั้น กด Enter

61.png

9. ทำการ copy ข้อ 7 และ คลิ๊กขวาที่ Mikrotik Terminal และเลือก paste เพื่อวาง หลังจากนั้น กด Enter

7.png

10. ทำการ copy ข้อ 8 และ คลิ๊กขวาที่ Mikrotik Terminal และเลือก paste เพื่อวาง หลังจากนั้น กด Enter เป็นอันเรียบร้อย

8.png

11. ทดสอบโดยการ เข้าเว็บ www.sanook.com เพื่อให้ระบบแสดงหน้า Login Hotspot

Hl.png