การตั้งค่า Hotspot ของระบบ

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กดเมนู Hotspot > Hotspot

Screenshot from 2017-12-04 10-57-06.png

3. โดยปกติระบบจะตั้งค่า default ให้ หากต้องการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถแก้ไขค่าโดยการกดที่เมนู Edit และกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้


Enable : คือการเปิดระบบ Hotspot หากไม่มีการเลือก enable ระบบจะใช้งานโดยไม่มีการ Authen

DHCP : คือ การเปิดระบบ dhcp server หากไม่มีการเลือก ระบบจะไม่มีการแจกไอพี

Interface : interface ในการใช้งานระบบ

IP : ip address ของระบบ

Netmask : netmask ของระบบ

IP Pool : ช่วง ip address ที่มีการแจก

Amount : จำนวน ip address ที่มีการแจก

Lease : เวลาในการใช้งาน ip

DNS : dns server ของระบบ

AUTHEN URL : url ที่ใช้ในการ login เข้าระบบ authen ตัวอย่าง http://authen.cloud-kingit.com/easy_router.php

Website Allow : url ที่ระบบตั้งค่าให้ bypass ได้โดยไม่ต้อง login ตัวอย่าง bill.cloud-hotspot.com,authen.cloud-kingit.com,bill.cloud-kingit.com,easyzonecorp.net,tmtopup.com,tmpay.com,kit.co.th

Login By ระบบการตั้งค่า login แบบ พิเศษ

Cookie คือ ให้มีการจำค่า login และ login อัตโนมัติในการใช้งานครั้งต่อไป

Social คือ การ login ผ่านระบบ social login (ตั้งค่าผ่านระบบ cloud)

Mac Authen คือการ login ผ่านระบบ mac authen

Authentication Type คือ การตั้งค่า login มาตรฐาน ตัวอย่าง CHAP PAP

Active Directory/LDAP Authen คือการ authen ผ่านระบบ AD

Domain : คือ ชื่อโดเมนของ AD

Server : คือ ip address ของ AD

Port : port ของ AD

Download : คือ การกำหนดค่า speed download ของ user จาก AD

Upload : คือ การกำหนดค่า speed upload ของ user จาก AD

Login Limit : คือการกำหนดจำนวน device ที่ใช้ในการ login ต่อ 1 user ของระบบ AD

Radius Setup การตั้งค่า Radius

Radius 1 : ip/domain ของ radius server 1 เช่น rad1.cloud-hotspot.com

Radius 2 : ip/domain ของ radius server 2 เช่น rad2.cloud-hotspot.com

Secret : ค่า secret ของ radius server เช่น easynangmud123

NAS ID : ค่า nasid ของ radius server เช่น 0012334C65F4


Screenshot from 2017-12-04 10-59-33.png
Screenshot from 2017-12-04 11-00-00.png

4. กด Save หลังจากนั้นกด Apply ให้ระบบ reboot เครื่อง 1 ครั้ง เป็นอันเสร็จขั้นตอน