การตั้งค่า Mikrotik Address List เพื่อบล็อคเว็บไซต์แยกตามกลุ่ม

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การตั้งค่า Mikrotik Address List เพื่อบล็อคเว็บไซต์แยกตามกลุ่ม

ความต้องการ : โรงเรียนต้องการ block facebook ไม่ให้นักเรียนใช้ แต่อนุญาตให้อาจารย์ใช้ได้

วิธีการ

1. login เข้าสู่ระบบ cloud

2. เลือก hotspot ที่ท่านต้องการจัดการ

3. กดที่เมนู billing plan

4. สร้าง billing plan สำหรับ อาจารย์ ตั้งชื่อว่า teacher ตั้งค่าในรายละเอียดตามต้องการ กด advance setting ไปที่เมนู Mikrotik Address List กรอก List Name : teacher หลังจากนั้นกด Save

Mtt.png

5. สร้าง billing plan สำหรับ นักเรียน ตั้งชื่อว่า student ตั้งค่าในรายละเอียดตามต้องการ กด advance setting ไปที่เมนู Mikrotik Address List กรอก List Name : student หลังจากนั้นกด Save

Stb.png

6.สร้าง account ของอาจารย์และนักเรียนแจกให้งานอินเตอร์เน็ต

7. login เข้า winbox ของ mikrotik ไปที่ ip > firewall > address list

กดเครื่องหมาย บวกสีน้ำเงิน ตั้งค่า Name : teacher หลังจากนั้นกด OK

Tc.png

กดเครื่องหมาย บวกสีน้ำเงิน ตั้งค่า Name : student หลังจากนั้นกด OK

Stds.png

กดเครื่องหมาย บวกสีน้ำเงิน ตั้งค่า Name : facebook หลังจากนั้นกด OK

Fbb.png

8. กด new terminal นำข้อความด้านล่างไปวาง และกด enter (คำสั่งบันทึกรายการ ip ของ facebook)

Termi.png

/ip firewall filter add list=facebook address=31.13.24.0/21

/ip firewall filter add list=facebook address=31.13.64.0/18

/ip firewall filter add list=facebook address=45.64.40.0/22

/ip firewall filter add list=facebook address=66.220.144.0/20

/ip firewall filter add list=facebook address=69.63.176.0/20

/ip firewall filter add list=facebook address=69.171.224.0/19

/ip firewall filter add list=facebook address=74.119.76.0/22

/ip firewall filter add list=facebook address=103.4.96.0/22

/ip firewall filter add list=facebook address=157.240.0.0/17

/ip firewall filter add list=facebook address=173.252.64.0/19

/ip firewall filter add list=facebook address=173.252.96.0/19

/ip firewall filter add list=facebook address=179.60.192.0/22

/ip firewall filter add list=facebook address=185.60.216.0/22

/ip firewall filter add list=facebook address=204.15.20.0/22

9. นำคำสั่ง block facebook สำหรับกลุ่มนักเรียน ไปวางใน new terminal และกด Enter

Termi.png

/ip firewall filter add action=drop chain=forward dst-address-list=facebook src-address-list=student

เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตั้งค่า