การตั้งค่า PPPoE-Server

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การตั้งค่า PPPoE-Server มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. สร้าง Hotspot ที่เมนู Hotspot

My.png

3. กดเข้าจัดการ Hotspot

4. กดเข้าเมนู ตั้งค่า

Set.png

5. Copy Scripts ตั้งค่า PPPoE-Server วางใน New terminal

Ppp.png
Tutorial-mikrotik-6-3.png

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่า PPPoE-Server