การตั้งค่า Paypal

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กด เข้าเมนู จัดการระบบ

Skm.png

4. เลื่อนมาที่เมนู PayPal Email กรอก Email paypal ของท่าน

Pp.png

5. กรอก Security Code และกด Save