การตั้งค่า SSL Certificate ทำ Login by HTTPS สำหรับ Mikrotik Hotspot Login

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การตั้งค่า SSL Certificate ทำการ Login by HTTPS สำหรับ Mikrotik Hotspot Login

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ดาวโหลดน์ไฟล์ SSL Certificate (ลูกค้า EasyZone กรุณาติดต่อขอไฟล์ ผ่าน LINE ID : easyzone)

2. ทำการอัปโหลดไฟล์ไปยังอุปกรณ์ mikrotk ผ่าน winbox โดยไปที่เมนู /File > Upload


Screenshot from 2021-03-10 13-02-38.png

3. ทำการ import Certificate โดยไปที่เมนู /system > certificates กด import

เลือก file ssl.crt กด Import

Screenshot from 2021-03-10 13-12-28.png

เลือก file ssl.ca-bundle

Screenshot from 2021-03-10 13-04-25.png

เลือก file cl.key

Screenshot from 2021-03-10 13-04-47.png

4. ทำการกด Enable sservice ssl และตั้งค่า service ssl 443 โดยไปที่เมนู ip > service เลือก Certificate ตามภาพ หลังจากนั้นกด OK

Screenshot from 2021-03-10 13-07-05.png

5. ทำการตั้งค่า login by https โดยเข้าไปที่เมนู /ip > hotspot > server profile > เลือก profile และ ทำเครื่องหมายถูกที่ login by https และเลือก Certificate ตามภาพ หลังจากนั้นกด OK

โดยให้นำ เครื่องหมายถูก หน้า Login by HTTP CHAP ออก และทำเครื่องหมายถูก ในช่องต่าง ๆ ตามภาพ

Screenshot from 2021-03-10 13-06-20.png


6.ตั้งค่า dns name เป็น portal.hotspot-authen.com โดยไปที่เมนู /ip > hotspot > server profile > general > dns name ตามภาพ

Screenshot from 2021-03-10 13-06-34.png

7. Login เข้าระบบ cloud ของ easyzone และทำการสร้าง billing plan และกำหนด auth type เป็น PAP ในเมนู billing > advance setting เพื่อให้ระบบสามารถ Login by HTTPS ได้ หลังจากนั้นกด Save เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตั้งค่า

Pap.png