การตั้งค่า Static DNS

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

เพื่อใช้งานในการเรียกค่า หน้า login หรือ logout ออกจากระบบ เช่น http://logout.wifi

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กดเมนู Hotspot > Network

Screenshot from 2017-12-03 16-02-36.png

3. ท่านจะพบ TAB Static DNS

4. ท่านสามารถทำการตั้งค่า Static DNS โดยกรอกค่าดังต่อไปนี้

Screenshot from 2017-12-04 10-50-00.png


DNS NAME * : คือ ชื่อ dns name เช่น logout.wifi

IP * : คือ ip address ของ local network เช่น 10.1.0.11