การตั้งค่า TMTOPUP

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กด เข้าเมนู จัดการระบบ

Skm.png

4. เลื่อนมาที่เมนู TMTOPUP UID กรอกข้อมูล tmtopup ของท่าน

TMTOPUP UID : คือ ค่า uid ที่ได้จากเว็บ www.tmtopup.com

API Passkey : คือค่าที่ตั้ง pass ที่ www.tmtopup.com

API URL : นำค่านี้ไปวางที่ www.tmtopup.com

Success URL : นำค่านี้ไปวางที่ www.tmtopup.com

Tm.png

5. กรอก Security Code และกด Save