การตั้งค่า URL Redirect

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การตั้งค่า URL Redirect เพื่อทำการ redirect user ที่ login สำเร็จไปยังหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเสนอโปรโมชั่น หรือแจ้งข่าวสาร

วิธีการตั้งค่ามีดังต่อไปนี้

1. ทำการ login เข้าสู่ระบบ Admin ที่ https://bill.cloud-hotspot.com

L.png

2. ทำการเลือก Hotspot ที่ต้องการตั้งค่า URL Redirect

H.png

3. กดที่เมนูแก้ไข Hotspot

Edit.png

4. เลื่อนมาที่เมนู URL Redirect ทำการกรอกข้อมูล โดยต้องมี http หรือ https นำหน้า

R.png

5. หลังจากนั้นให้ทำการ กด Save เป็นการเสร็จการตั้งค่า URL Redirect

S.png