การตั้งค่า VPN Server (PPTP)

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กดเมนู Hotspot > Network

Screenshot from 2017-12-03 16-02-36.png

3. ท่านจะพบ TAB VPN Server

4. ท่านสามารถทำการตั้งค่า VPN Server โดยกรอกค่าดังต่อไปนี้

Screenshot from 2017-12-04 10-52-50.png

Clients : ระบบแสดงจำนวน client ที่เข้ามาชื่อ vpn server

Enable : ติ๊กเลือกเพื่อเปิดระบบ

Local* : ip ของ vpn server ตัวอย่าง 192.168.0.1

Remote* : ip ที่แจกไปยัง vpn client ตัวอย่าง 192.168.0.20-30

User* : user ในการเชื่อมระบบ vpn server ตัวอย่าง admin

Pass* : password ในการเชื่อมระบบ vpn server ตัวอย่าง admin