การตั้งเวลา ปิดเครื่อง EasyZone Timer

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ท่านสามารถทำการตั้งเวลาปิด เครื่องเพื่อประหยัดพลังงาน และรักษาอุปกรณ์ได้ โดยทำการตั้งเวลาปิด เครื่องหลังจากเวลาเลิกเรียน หรือเลิกงาน

เช่น ตั้งเวลาปิดเครื่องเวลา 17.00 น.

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Est1.png

2. เข้าไปที่เมนู ระบบ


3. หากต้องการปิดเครื่องทันที ให้กดปุ่ม Shutdown เพื่อทำการปิดเครื่อง

หากต้องการตั้งค่าเวลา ปิดเครื่อง ให้ตั้งค่าดังภาพ


Schedule Shutdown/Reboot

Enable : คือเปิดระบบ reboot อัตโนมัติ

Schedule : ตั้งเวลา Shutdown/reboot

Daily : ให้ระบบทำงานทุกวัน

Weekly ให้ระบบทำงานแบบรายสัปดาห์ โดยต้องเลือกวัน

Time : เลือกเวลาและนาที ในการปิดเครื่อง

Est8.png


4. กดปุ่ม Save เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตั้งค่า