การตั้งเวลา reboot เครื่อง ของระบบ

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การ reboot เครื่องเพื่อให้ระบบทำงานได้ปกติและเป็นการ clear ram ของระบบ

หากเปิดเครื่องไว้ตลอด และต้องการ reboot อัตโนมัติท่านสามารถทำการตั้งค่า reboot เครื่องได้

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กด กดเมนู System

Screenshot from 2017-12-03 15-39-27.png

3. ตั้งค่าเวลา reboot ให้ตั้งค่าดังภาพ


Schedule Reboot

Enable : คือเปิดระบบ reboot อัตโนมัติ

Schedule : ตั้งเวลา reboot

Daily reboot แบบรายวัน

Weekly reboot แบบรายสัปดาห์ โดยเลือกวัน

Time : เลือกเวลาในการ reboot

6980311250281.jpg


4. กดปุ่ม Save เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตั้งค่า