การติดตั้งโปรแกรม EasyZone Cloud Router สำหรับ version x86-64

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

 !!!! คำเตือน : ควรลงในเครื่องเปล่าที่ไม่มีข้อมูล เพราะระบบจะล้างทุกอย่างใน harddisk ออกหมด และลง OS ใหม่ !!!!

1. ทำการ Download โปรแกรมที่ http://188.166.243.227/v2_7-BETA/x86-64/easyzone-cloud-router-x86_64_v2_7-BETA.iso (last update)


2. ทำการเขียนลงแผ่น CD หรือ USB ด้วยโปรแกรม Rofus ดาวน์โหลดได้ที่ https://rufus.akeo.ie/?locale

Rufus en.png

3. นำแผ่น CD หรือ USB เสียบเข้าเครื่องและทำการ Boot เครื่อง


-------------- สำหรับท่านที่ลงใน virtualbox หรือ vmware ให้เลือก OS เป็น Linux 64bit ------------


4. เลือกภาษา English

Screenshot from 2017-12-02 18-02-10.png

5. กด Enter เพื่อให้ระบบติดตั้งโปรแกรม

Screenshot from 2017-12-02 18-02-20.png


6. กด Enter อีกครั้งเพื่อให้ระบบ reboot เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

Screenshot from 2017-12-02 18-02-32.png