การต่ออายุ account ก่อนหมดอายุ

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการ login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กดเข้า Hotspot ที่ท่านต้องการ

3. กดที่เมนู Account

4. เลือก account ที่ต้องการต่ออายุ และกดเมนู Edit

5. กดแก้ไขวันที่หมดอายุ ที่เมนู Expire : ระบบจะแสดงตารางปฏิทินให้เลือกวันหมดอายุ ให้ท่านกดเลือกวันที่ต้องการ

Screenshot from 2018-05-31 12-14-29.png

6. กด Save เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่า