การพิมพ์บัตร

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ท่านสามารถทำการพิมพ์บัตรอินเตอร์เน็ต โดยมีวิธีการดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการพิมพ์บัตร

3. กดเลือกที่เมนู พิมพ์บัตร

C.png

4. กดเลือกแบบบัตร

5. ท่านสามารถทดสอบดูแบบบัตรโดยการกด preview internet card

P.png

6. เลื่อนไปมาด้านล่าง เพื่อเลือก พิมพ์บัตร โดยมีรายการให้เลือกดังนี้

Cr.png

เลือก Billing Plan : คือ billing plan ที่เราต้องการพิมพ์

สถานะบัตร : คือ สถานะบัตรที่ต้องการพิมพ์ ปกติเลือกเป็น ยังไม่ใช้

หรือจาก รหัสบัตร : ในกรณีต้องการเจาะจงการพิมพ์บัตร ก็ให้เลือก จากรหัสเริ่มต้นนี้

ถึง รหัสบัตรที่ : ถึงรหัสบัตรนี้ เพื่อกำหนด ช่วง id ของบัตรที่ต้องการพิมพ์

จำนวนแถว : คือจำนวนแถวที่ต้องการพิมพ์ ใน 1 หน้ากระดาษ

จำนวนคอลัม: คือจำนวนคอลัมป์ ที่ต้องการพิมพ์ ใน 1 หน้ากระดาษ


7. หลังจากนั้นกดปุ่ม Print Internet Card (A4)