การย้ายอุปกรณ์ Sky Box

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กด เข้าจัดการ Hotspot

Sj.png

3. กดเข้าเมนูแก้ไข Hotspot

Esj.png

4. เลื่อนมาที่เมนู Mac ทำการลบ MAC address ในช่อง MAC ออก (ควรบันทึก mac address นี้ไว้ก่อนลบ เพราะต้องใช้ในการ active license ครั้งต่อไป)

Mm.png

5. กด Save