การระงับการใช้งาน account

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ในบางกรณี ผู้ดูแลระบบต้องทำการปิด account บาง user เพื่อระงับการใช้งาน ทั้งเพื่อลดการเข้าก่อกวนระบบ หรือเพื่อให้ user มาชำระค่าบริการ

วิธีการรงับการใช้งาน user มีดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการจัดการ

3. กดที่เมนู ระบบ Account

Accc.png

4. เลือก หรือค้นหา Account ที่ต้องการระงับการใช้งาน

5. กดปุ่ม กดเพื่อปิดระบบ เพื่อระงับการใช้งาน

Bb.png

ุ6. หากต้องการเปิดระบบใหม่ให้กดที่ กดเพื่อเปิดระบบ

Cc.png