การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน EasyZone Cloud POS

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.thai-school.net/pos

Screenshot from 2020-03-07 11-40-49.png

2.กดที่เมนูลงทะเบียน หรือเข้า https://www.thai-school.net/pos/main/register

3. ทำการกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล และอีเมล์ ของท่าน และ กดลงทะเบียน

Screenshot from 2020-03-07 11-45-01.png

4. หลังจากนั้นกรอก password ของท่านและกด Complete

Screenshot from 2020-03-07 11-38-44.png


ระบบจะนำท่านเข้าสู่ระบบจัดการ เป็นอันเสร็จขั้นตอนการลงทะเบียน

Screenshot from 2020-03-07 11-40-13.png