การลงทะเบียน Alumni Offic Map

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์

Screenshot from 2020-05-08 09-08-29.png

2. กดที่เมนู ลงทะเบียน

Screenshot from 2020-05-08 09-10-47.png

3. ทำการกรอกข้อมูล ตามภาพ

Screenshot from 2020-05-08 09-08-14.png

4. กดปุ่มลงทะเบียน


5. ระบบจะนำท่านไปยังหน้าตั้ง password ทำการตั้ง password ของท่าน แล้วกดปุ่ม Complete

Screenshot from 2020-05-08 09-08-53.png

6. เป็นอันเสร็จขั้นตอน ภาพหน้าเข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2020-05-08 09-09-31.png