การวาง network สำหรับระบบ EAP

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

EAP คือ ระบบการรักษาความปลอดภัย network โดยการเข้ารหัสก่อน เชื่อมระบบ Network ให้มีกรอง client ก่อนการขอ ip address แล้วเข้ามาในระบบ มีวิธีการดังต่อไปนี้

Network diagram mikrotik.png

1. ตั้งค่าอปุกรณ์ Mikrotik ให้รองรับระบบ mac authen โดย กำหนดค่าดังภาพ ลิ้งค์คู่มือการตั้งค่า Hotspot แบบเต็ม

Mmac.png

2. ตั้งค่าอุปกรณ์ AP ให้รองรับ EAP ตามรุ่นของ AP ดังลิ้งค์คู่มือด้านล่าง

คู่มือการตั้งค่า EAP เชื่อม EasyZone Cloud


3. สร้าง billing plan สำหรับ Mac authen โดยกำหนดค่าดังนี้

ประเภท Plan : เลือก prepaid หรือ postpaid

ชื่อ Plan: ตั้งชื่อ plan ของท่าน

Download : กำหนด speed download

Upload : กำหนด speed upload

ระยะเวลาใช้งาน : กำหนดระยะเวลาการใช้งาน ตั้งค่าเป็น 365 วัน


Std.png

กดปุ่ม Advance setting

Mac Authen (Advanced) : ทำเครื่องหมายถูก

Mac1.png


กด Save


4. สร้าง billing plan สำหรับ EAP ตามภาพ ดังภาพ

Eap1.png

5. ตั้งค่าระบบ Match to mac authen

เลือกเมนู Match to Mac Authen (Advanced) และเลือก billing plan ที่เป็น mac authen </p>

Approved = ใช้ mac authen ได้ทันที

Pending = รอ admin อนุมัติจึงสามารถใช้ mac authen ของ mac address นั้น ๆ ได้

Mac.png


6. ทดสอบระบบ Login ผ่าน EAP