การสร้างตั้งค่า Service Authen (All/PPPoE/Hotspot)

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การสร้างตั้งค่า Service Authen (All/PPPoE/Hotspot) เพื่อควบคุมการใช้งาน Account ที่ตรงตามที่ลูกค้าได้ซื้อไป

วิธีการมีดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการจัดการ

3. กดเข้าเมนู Billing

Bill.png

4. เลือกสร้าง Billing plan ในที่นี้จะตั้งค่า billing plan 365 วัน กำหนดให้ใช้งาน Hotspot อย่างเดียว โดยกำหนดค่าดังนี้


ประเภท Plan : เลือก prepaid หรือ postpaid

ชื่อ Plan: ตั้งชื่อ plan ของท่าน

Download : กำหนด speed download

Upload : กำหนด speed upload

ระยะเวลาใช้งาน : กำหนดระยะเวลาการใช้งาน ตั้งค่าเป็น 365 วัน

ราคา : ไม่ต้องกำหนด

Std.png

5. กดปุ่ม Advance setting

Service : Hotspot

Sv.png


5. กด Save