การสร้างระบบแจ้งเตือนก่อนบัตรหมดอายุ

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การสร้างระบบแจ้งเตือนก่อนบัตรหมดอายุ ใช้สำหรับแจ้งเตือน user ให้ทราบเวลา บัตรหมดอายุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อบัตรก่อนหมดอายุ

วิธีการมีดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการจัดการ

3. กดเข้าเมนู Billing

Bill.png

4. เลือกสร้าง Billing plan ในที่นี้จะตั้งค่า billing plan 365 วัน กำหนด แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ 3 วัน โดยกำหนดค่าดังนี้


ประเภท Plan : เลือก prepaid หรือ postpaid

ชื่อ Plan: ตั้งชื่อ plan ของท่าน

Download : กำหนด speed download

Upload : กำหนด speed upload

ระยะเวลาใช้งาน : กำหนดระยะเวลาการใช้งาน ตั้งค่าเป็น 365 วัน

ราคา : ไม่ต้องกำหนด

Std.png

5. กดปุ่ม Advance setting

Alert before expiration : 3 วัน

Al.png


5. กด Save