การสร้างระบบ Mac authen

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การสร้าง billing plan แบบ mac authen เพื่อนำไปใช้สร้าง account แบบ mac authen ให้อุปกรณ์ เข้าใช้งานได้ โดยไม่ต้องเปิดหน้า web login

(คู่มือการสร้าง account แบบ Mac authen)

วิธีการมีดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการจัดการ

3. กดเข้าเมนู Billing

Bill.png

4. เลือกสร้าง Billing plan ในที่นี้จะตั้งค่า billing plan 365 วัน กำหนด mac authen โดยกำหนดค่าดังนี้


ประเภท Plan : เลือก prepaid หรือ postpaid

ชื่อ Plan: ตั้งชื่อ plan ของท่าน

Download : กำหนด speed download

Upload : กำหนด speed upload

ระยะเวลาใช้งาน : กำหนดระยะเวลาการใช้งาน ตั้งค่าเป็น 365 วัน

ราคา : ไม่ต้องกำหนด

Std.png

5. กดปุ่ม Advance setting

Mac Authen (Advanced) : ทำเครื่องหมายถูก

Mac1.png


5. กด Save