การสร้างระบบ Refill

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ระบบ refill ใช้สำหรับต่ออายุ username ของลูกค้า โดยที่ลูกค้าสามารถใช้ user เดิมได้ ไม่ต้องเปลี่ยน user ใหม่ทุกเดือน

วิธีการใช้งานมีดังนี้

1. สร้าง billing plan สำหรับระบบ refill คือ การสร้าง billing plan ตามคู่มือทั่วไป แต่เราจะเอา billing plan นี้มาใช้ในระบบ refill

2. ไปที่เมนู refill และทำการสร้าง รหัส refill โดยเลือก plan และจำนวนี่ต้องการสร้าง

Refill.png

3. ทำการเปิด เมนูใช้งาน refill ให้ user ที่หน้า Login โดยไปที่เมนู แก้ไข และทำเครื่องหมายถูกที่ เมนู แสดงเมนู เติมเงิน

หลังจากนั้น กด save เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสร้างระบบ refill

Rr.png